Homepage Over KENDESK werkwijze

Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens het gratis intakegesprek nemen wij de investeringsplannen en specifieke wensen met u door. Uw plannen worden onmiddelijk door ons beoordeeld op haalbaarheid.

 

Opdracht

Daarna doen wij u een voorstel waarin onze begeleiding, de opdracht, de gestelde doelen en de kosten van de begeleiding zijn opgenomen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.  

 

Kredietaanvraag

Als u akkoord bent met ons voorstel, starten wij met de opmaak van de financieringsaanvraag. Daarin komen de volgende zaken aan bod:

  • doel van het voorstel 
  • personalia, organigram, KvK-gegevens
  • uw activiteiten, de markt, uw toekomstvisie, uw opdrachtgevers, de concurrentie  
  • de investering en de kredietbehoefte
  • financiële analyse, solvabiliteit, rentabiliteit, trackrecord, prognoses, afloscapaciteit
  • te verstrekken zekerheden
  • risicoanalyse
  • sterkte/zwakte onderzoek
  • conclusie en advies

 

Accountant

Wij respecteren uw relatie met uw accountant, deze willen wij graag als het gaat om cijfermatige en fiscale aspecten betrekken in het proces. 

Het financieringsvoorstel

KENDESK kent de weg bij de banken. We hebben vaste deskundige aanspreekpunten op de juiste niveaus. Dit bespaart tijd.

Omdat alle relevante informatie in een compleet dossier wordt aangeleverd kan de bank ook haar beoordelings- en fiatteringstraject veel sneller doorlopen.

De banken waarderen een aanvraag van KENDESK. Onze werkwijze leidt tot scherpere rentecondities en betere voorwaarden. De afsluitkosten zijn altijd laag, in veel gevallen zelfs nihil. 

 

De keuze

De uiteindelijk door de banken uitgebrachte offertes worden door KENDESK beoordeeld en daarna met u besproken. U kunt een keuze gaan maken!

Wij werken samen met o.a.