Homepage Over KENDESK wanneer kendesk?

Wanneer KENDESK?

Wij kunnen u bij de volgende zaken van dienst zijn:

Financiering van:

 • investeringen in onroerend goed voor eigen gebruik
 • investeringen in beleggingsonroerend goed
 • investeringen in bedrijfsmiddelen
 • de start van een onderneming
 • bedrijfsovernames
 • werkkapitaal
 • de groei van een onderneming

 

Herstructurering - en of herfinanciering:

 • verbetering van de financieringsstructuur en -voorwaarden

 

Second opinion:

 • op een door de bank uitgebracht financieringsvoorstel of renteherziening

 

Onvrede over:

 • de huidige financiering, de voorwaarden en/of de condities
 • de bediening van uw bank

 

Communicatie:

Juist nu is het belangrijk om de communicatie met uw bank op orde te hebben. Tijdige aanlevering van cijfermateriaal is erg belangrijk, maar ook uw accountmanager bij de bank vroegtijdig informeren over uw toekomstplannen, veranderingen in uw bedrijf, mogelijke liquiditeitstekorten, aanstaande investeringen etc.

Door hier pro-actief mee om te gaan, kan uw bank veel beter inspelen op deze zaken. KENDESK kan hierin een actieve rol vervullen.  

Wij werken samen met o.a.