Homepage Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang. KENDESK houdt zich dan ook aan de AVG en andere privacyregelgeving. In deze privacyverklaring informeert KENDESK u over de doelen waarvoor KENDESK uw persoonsgegevens gebruikt.

Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij door u aan ons zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen KENDESK in acht neemt. KENDESK respecteert de privacy van bezoekers van de website en van hen die in een persoonlijk gesprek persoonsgegevens aan ons verstrekt. Zodra u aan KENDESK persoonsgegevens verstrekt spannen wij ons in om die te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen.

 

Doeleinden

De door u aan ons fysiek verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw financieringsaanvraag die wij voor u verzorgen. Deze persoonsgegevens verstrekken we aan vooraf met u afgestemde financieringsinstellingen, zodat zij u een voorstel kunnen doen of om deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met u persoonlijk in gesprek te komen. Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid. KENDESK zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Om uw financieringsaanvraag te begeleiden en uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, omdat de financieringsinstelling of geldverstrekker die van ons vraagt.

Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen en algemene archiefdoeleinden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarnaast om u op de hoogte te kunnen brengen van (nieuwe) producten of diensten van financieringsinstellingen. Wij hebben in dat geval een gerechtvaardigd belang en zullen ook zoveel als mogelijk uw toestemming daarvoor vragen.

 

Internetsites van derden

Op onze website staan links naar social media pagina’s van KENDESK. Deze social media platforms kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan KENDESK persoonlijk verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daar eventueel kenbaar maken van uw gegevens.

 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken geeft u toestemming om u te benaderen en indien u dat wilt een afspraak te maken om uw vragen en behoeftes door te nemen.

Het contactformulier wordt door ons bewaard totdat uw vragen beantwoord of uw behoeftes zijn ingevuld.  

Wij bieden u geen nieuwsbrief aan.

 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

  • Een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  • De inzage in uw persoonsgegevens;
  • Het corrigeren van terechte fouten;
  • Het verwijderen van verouderde gegevens;
  • Het intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • Het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Diversen

De privacyverklaring  kan van tijd tot tijd door KENDESK worden aangepast. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.

 

Contactgegevens

Uw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door KENDESK kunt u contact opnemen met Kenny Douwenga.

Wij werken samen met o.a.