Homepage Actueel Qredits verstrekt hypothecaire kredieten

Qredits verstrekt hypothecaire kredieten

Ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor de aankoop van een bedrijfspand kunnen sinds kort ook terecht bij Qredits.

Het hypothecair krediet is een nieuw financieringsproduct voor ondernemers. Het betreft een financiering voor de aankoop van een bedrijfspand of woon-/winkelpand. De looptijd van dit krediet is maximaal 20 jaar. Het rentetarief staat maximaal 10 jaar vast en bedraagt 7,75% of 8,75%, afhankelijk van de dekkingswaarde van het onderliggende onroerend goed.

Het nieuwe financieringsproduct blijkt aan een duidelijke behoefte te voldoen. Na de kredietverhoging naar € 250.000 per 1 januari 2015 ontving Qredits vele aanvragen voor de aankoop van een bedrijfspand of woon-/winkelpand. Daarnaast worden vaker MKB-kredieten verstrekt op basis van een hypotheek op het woonhuis of bedrijfspand. Het hypothecair krediet biedt hiervoor de juiste voorwaarden.

De renteverlaging naar 7,75% past in de strategie van Qredits om de rente op haar leningen zo laag mogelijk te houden. Indien het kredietrisico lager is zal dit één-op-één worden doorvertaald in een lagere rente. Dit is passend bij het non-profit karakter van Qredits.


Donderdag 4 juni 2015