Homepage Actueel Doefonds Fryslân

Doefonds Fryslân

De Provincie Fryslân zet in op de versterking van de economische structuur en uitbouw van de werkgelegenheid in Fryslân door stimulering van innovatie bij het MKB. De financiering van innovatieve ondernemers, starters of bestaande bedrijven met nieuwe ideeën is noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken. Om dit te realiseren startte de Provincie Fryslân met het Doefonds Fryslân.

Het Doefonds Fryslân verstrekt risicodragende financiering in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal (in combinatie met andere financiers zoals banken). Belangrijke voorwaarde is dat het gaat om innovatieve investeringen binnen het MKB.

Het Doefonds kan investeren met bedragen van €25.000,- tot maximaal € 1.5 miljoen per onderneming. Het fonds verstrekt geen subsidies maar uitsluitend financieringen.

Meer weten, vraag eens vrijblijvend bij KENDESK...

Donderdag 17 september 2015